24.04.2014

Powstanie Fundacji „Formika dzieciom

Wraz z rozwojem firmy postanowiliśmy podzielić się z innymi tym, co mamy i co nam się udało. Dlatego w kwietniu 2014 powstała fundacja Formika Dzieciom.
Głównym jej celem jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomagamy jednak w sposób mądry – naszym celem jest wyrównanie ich szans w życiu i przygotowanie do dorosłego życia tak, aby mogli sobie w przyszłości poradzić sami. Fundacja wspomaga też takie jednostki organizacyjne jak domy dziecka, domy samotnych matek, domy pomocy społecznej, szkoły i przedszkola.

Pozostałe aktualności