POLITYKA PRYWATNOŚCI

Spółka Formika Sp. z o.o. (dalej jako: „FORMIKA”) dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników swojego serwisu internetowego (www.formika.com.pl). FORMIKA stosuje wszelkie niezbędne środki mające na celu zabezpieczenie danych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem. Na tej stronie znajdziesz podstawowe informacje na temat wykorzystywanych przez nas danych.

1.       Kto jest administratorem moich danych?

 

Administratorem Twoich danych jest Formika Sp. z o.o. z siedzibą w Brwinowie ul. św. Jerzego 9, 05-808 Brwinów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000374305, NIP: 1070017779, REGON: 142737236. Z administratorem możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: formika@formika.com.pl  telefoniczne pod numerem +48 22 314 53 53 lub pisemnie na adres siedziby spółki.

 

2.        Jakie dane są przetwarzane przez FORMIKA?

 

FORMIKA wykorzystuje następujące dane:

• Imię i Nazwisko,

• Nazwę firmy, którą reprezentujesz,

• Adres e-mail,

• Numer telefonu (tylko jeśli sam zdecydujesz się nam go podać),

 

3.       W jakim celu FORMIKA przetwarza dane?

 

FORMIKA wykorzystuje Twoje dane do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym. Formularz kontaktowy jest dostępny na stronie internetowej FORMIKA (link: http://www.formika.com.pl/85/kontakt/formularz_kontaktowy). Podstawą przetwarzania danych jest Twoja zgoda.

 

Jednym ze sposobów przetwarzania Twoich danych jest tzw. profilowanie. Profilowanie polega na wykorzystywaniu zebranych przez nas danych w celu stworzenia ogólnego profilu klienta/ potencjalnego klienta. Dzięki temu jesteśmy w stanie dostosować nasz przekaz reklamowy do znanych bądź przewidywanych potrzeb i oczekiwań naszych klientów/potencjalnych klientów. Co istotne, profilowanie nie odbywa się w sposób całkowicie automatyczny, tzn. w każdym przypadku profilowania zapewniony jest udział człowieka.

 

4.       W jaki sposób pozyskujemy dane?

 

Wszystkie dane jakimi dysponujemy pochodzą bezpośrednio od Ciebie tj. dane przekazujesz wypełniając formularz kontaktowy.

 

5.       Czy muszę podawać swoje dane?

 

Podanie przez Ciebie danych jest całkowicie dobrowolne. Niemniej jednak w przypadku braku ich podania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie.

 

6.       Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

 

To od Ciebie zależy jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane. W sytuacji, gdy zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych, Twoje dane zostaną niezwłocznie usunięte.

 

7.       Czy udostępniamy dane innym podmiotom?

 

FORMIKA nie udostępnia Twoich danych innym podmiotom. Niemniej jednak, pozyskiwane przez nas dane mogą być powierzane podmiotom, świadczącym usługi w zakresie przetwarzania danych (jednak tylko na podstawie umowy i zgodnie z poleceniami administratora) tj.:

• spółkom zajmującym się automatyzacją procesów marketingowych,

• firmom hostingowym,

• Google LLC z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, Stany Zjednoczone (dostawca usług Google Analytics oraz Google AdWords).

 

W tym przypadku Twoje dane mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

8.       Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych?

 

Oprócz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przysługuje Tobie również prawo do:

• dostępu do swoich danych,

• sprostowania swoich danych,

• usunięcia swoich danych,

• ograniczenia przetwarzania swoich danych,

• przeniesienia swoich danych.

 

Niezależnie od powyższego możesz złożyć skargę do krajowego organu nadzoru tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy FORMIKA naruszy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

9.       Pliki cookies

 

Serwis internetowy FORMIKA wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies są zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu podczas przeglądania zawartości serwisów internetowych FORMIKA.

 

Pliki cookies wykorzystywane są do następujących celów:

a) analizy Twojego zachowania w serwisie internetowym FORMIKA w celu dostosowania prezentowanych treści oraz przekazów reklamowych do indywidualnych zainteresowań,

b) analizy danych statystycznych dotyczących zachowania innych użytkowników serwisu internetowego FORMIKA w celu ich optymalizacji,

c) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisów internetowych FORMIKA.

 

W ramach serwisu internetowego FORMIKA wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:

- „sesyjne” (session cookies) oraz,

- „stałe” (persistent cookies).

 

Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

 

W każdym czasie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia. Zmiany ustawień możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close