30.03.2011

Nowa przygotowalnia HD Flexo

Wdrożyliśmy przygotowalnię HD Flexo.

HD Flexo jest nowym procesem wykonywania cyfrowych płyt flexo. Ulepszone płyty zapewniają wyższą jakość i bardziej jednorodny wydruk w porównaniu ze zwykłymi cyfrowymi płytami flexo. Mimo iż jakość wklęsłodruku była zawsze wyższa od druku UV Flexo, to w przypadku HD Flexo wszelkie różnice w tym zakresie zostały wyeliminowane. Zapewniając jednorodność, żywość kolorów i podwyższoną jakość druku, HD Flexo podnosi na wyższy poziom standard branży w zakresie druku flexo. Ponadto, cyfrowe płyty HD zapewniają wyższy stopień jednorodności produkowanych płyt i lepszą powtarzalność druku.

Dzięki zastosowaniu HD Flexo zwiększyliśmy liniaturę do 200 lpi, zmniejszając przy tym rozmiary najmniejszego punktu. Podwyższając rozdzielczość (4000 dpi), osiągnęliśmy bardziej wyostrzony obraz, gładsze przejścia tonalne i lepszą gamę kolorów. Pojawia się też dodatkowa trwała korzyść: wydruk opakowań elastycznych na drukarce flexo w odróżnieniu od rotograwiury obniża zużycie energii i emisję CO2 nawet o 50%.
Dzięki nowej rozdzielczości obrazu i znacznie wyższej jakości druku możemy zaoferować naszym klientom jakość rotograwiury przy niższych kosztach przygotowania pracy do druku oraz krótszym czasie realizacji zamówienia.

Pozostałe aktualności