18.02.2011

Zakończyliśmy wdrożenie budżetowania

Zakończyliśmy wdrożenie budżetowania. Cała firma została podzielona na centra zysków oraz centra kosztów. Zostały stworzone budżety sprzedaży, zakupów oraz produkcji, które zostały uzupełnione budżetami centrów odpowiedzialności oraz budżetami dziedzinowymi. Umożliwiło to decentralizację zarządzania oraz daleko idące oszczędności w wielu działach.

Pozostałe aktualności