28.01.2011

Nagroda Diamenty Forbesa

Firma Dun & Bradstreet zgromadziła dane o podmiotach, które złożyły w terminie raporty do KRS w 2010 roku.
Na tej podstawie powstała baza firm, którym Wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności:

  • są one rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA),
  • mają wysoką płynność bieżącą
  • wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w latach 2007–2009.

Wartość firmy została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową

 

Pozostałe aktualności