01.08.2008

Rozpoczęcie prac nad ZSI

Rozpoczęliśmy pracę nad wprowadzeniem zintegrowanego systemu informatycznego. Nowy system będzie miał przede wszystkim na celu:

  • Usprawnienie przepływu informacji wewnątrz przedsiębiorstwa. Wspólne zarządzanie danymi kontaktowymi. Komunikacja między użytkownikami.
  • Automatyzację oraz integrację procesów kluczowych dla działania przedsiębiorstwa. Wśród nich przygotowanie produkcji, zarządzanie produkcją, zarządzanie kontaktami z klientami oraz organizacjami współpracującymi, gospodarka magazynowa, raportowanie oraz analizy strategiczne.
  • Skrócenie czasu dostępu do danych oraz selekcji wybranych danych niezbędnych do realizacji powyższych procesów.

Pozostałe aktualności