BUDOWANIE I ROZWÓJ KOMPETENCJI

Rozwój pracownika – to rozwój firmy!!!

Szczególny nacisk stawiamy na budowanie i rozwój kompetencji pracowników już od momentu ich wejścia do naszej organizacji. Jest to proces długofalowy, który powinien być stale monitorowany i realizowany w sposób ciągły.

 

Aktualnie prowadzimy kilka ciekawych projektów szkoleniowych związanych z rozwojem kompetencji jak np.:

  • Train the trainers – rozwój umiejętności dla trenerów wewnętrznych
  • Rozwój Kompetencji Menadżerskich dla Kadry Zarządzającej
  • Rozwój kompetencji związanych z zarządzaniem zespołem dla kadry Kierowniczej na produkcji
  • Szkolenia językowe na różnych poziomach nauczania.

 

Naszym hasłem przewodnim w kwestii szkoleń i rozwoju kompetencji pracowników jest „stałe doskonalenie”, gdyż tylko dzięki takiemu podejściu nasza firma może się rozwijać i realizować swoje założenia.

 

Proces stałego doskonalenia rozpoczyna się poprzez zdefiniowanie profilu potencjalnego pracownika już na etapie rekrutacji i podlega ciągłej obserwacji i wdrażaniu działań korygujących: