FORMIKA JAKO PRACODAWCA

Tydzień feedbacku w Formice - tak uczymy się szacunku i zaufania.

Nasi Pracownicy – są naszą siłą!!!

Celem Polityki Personalnej prowadzonej w naszej firmie jest opracowanie i wdrożenie takiej strategii personalnej, która pozwoli na dopasowanie istniejącego potencjału pracowników firmy do realizacji krótko- i długoterminowych celów i strategii, jakie zdefiniowała nasza firma.

 

Do pobrania:

Wywiad z Dyrektorem Technologii
Wywiad z Kierownikiem Poligrafii

Kodeks Etyki

Główne zadania naszej strategii personalnej:

Główne obszary działania Działu Personalnego w Formika Sp. z o.o. to: