Opracowanie innowacyjnych opakowań z monomateriałów podlegających pełnemu recyklingowi.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0780/19  

 

Celem projektu  jest opracowanie w pełni opakowań recyklingowanych (zgodnych z definicją GOZ) o wysokiej barierowości, które przede wszystkim pozwolą na redukcję odpadów

Osiągniecie celu projektu możliwe będzie dzięki opracowanej innowacyjnej technologii przetwarzania monomateriałów pozwalającej na ich właściwe formowanie i nadanie barierowości, co umożliwia zachowanie własności i jakości przechowywanego w nich produkt. Dodatkowo konieczne jest nadanie produktom takich cech, aby możliwe było ich użycie na liniach produkcyjnych klientów Spółki bez istotnych modyfikacji istniejącego parku maszynowego.

Projekt będzie miał pozytywny wpływ na realizację polityki zrównoważonego rozwoju określoną w Rozporządzeniu 1303/2013

(rezultaty będą zgodne z wytycznymi CSR –norma PN-ISO 26000).

 

Projekt dzieli się na 3 etapy:

ETAP I

-Wytypowanie materiałów o sensoryce, migracji i barierowości dostosowanej do wykorzystania w produktach mleczarskich,

-Wytypowanie materiałów o odpowiedniej barierowości dostosowanej do wykorzystania w produktach kosmetycznych

ETAP II

Wykonanie propotypów dla produktów mleczarskich i kosmetycznych

Dodatkowo wykonanie testów laboratoryjnych nowych produktów tj. migracja, sensoryka, barierowość, przenikanie tlenu, odporność na sterylizację, badania wartości poślizgowych.

ETAP III

Kluczowym zadaniem w etapie 3 są prace B+R mające na celu rozwiązanie problemu technologicznego związanego z wprowadzeniem nowych produktów do pakowania na istniejące linie montażowe pakujące klientów.

 

Planowany efekt:

Produkty, które podlegają 100% recyklingowi

 

Opisane zmiany istotnie wpłyną na ograniczenie ilości odpadów z produktów wprowadzanych na rynek przez Spółkę / klientów

Spółki.

 

 

Wartość projektu: 2 795 103,36 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 446 273,39 zł