Wraz z rozwojem firmy postanowiliśmy podzielić się z innymi tym, co mamy i co nam się udało.

Dlatego w kwietniu 2014 powstała fundacja Formika Dzieciom.

 

Głównym jej celem jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomagamy jednak w sposób mądry – naszym celem jest wyrównanie ich szans w życiu i przygotowanie do dorosłego życia tak, aby mogli sobie w przyszłości poradzić sami. Fundacja wspomaga też takie jednostki organizacyjne jak domy dziecka, świetlice środowiskowe, domy samotnych matek, szkoły i przedszkola.

 

Po dwóch latach działalności, w listopadzie 2016 roku otrzymaliśmy statut OPP – Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Wszyscy podatnicy mogą przekazać naszej organizacji swój 1% podatku. Przekaż nam swój 1%

W ciągu 4 lat działalności fundacji:

Wyjazdy wakacyjne dla 420 dzieci

Ponad 420 dzieci skorzystało z opłacanych przez fundację w całości lub częściowo wyjazdów letnich, zimowych, wycieczek szkolnych, obozów, kolonii i półkolonii.  Fundacja finansuje wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym, rodzin zastępczych, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, organizacji kościelnych.

Dofinansowanie obiadów dla 370 dzieci z bieszczadzkich szkół

W sumie 370 dzieci z bieszczadzkich szkół otrzymało od nas dofinasowanie obiadu szkolnego. W roku szkolnym 2018/2019 -  110 dzieci korzysta z opłacanych przez nas ciepłych posiłków.

Zajęcia dodatkowe dla ponad 250 dzieci

Już ponad 250 dzieciaków tych młodszych i tych starszych dzięki naszemu wsparciu skorzystało z udziału w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, plastyka, lekcje śpiewu, nauka gry na fortepianie, zajęcia tenisowe, szachy, reedukacja, terapia psychologiczna, zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych, judo, zajęcia taneczne.

Wyprawki szkolne dla 146 dzieci

Wyprawki szkolne w postaci przyborów szkolnych, plecaków czy podręczników otrzymało od nas 146 dzieci.

14 projektów remontowo-modernizacyjnych

Fundacja zrealizowała 14 projektów remontowo-modernizacyjnych poprzez całościowe lub częściowe sfinansowanie robót budowlanych i wyposażenia wnętrz:

 • Modernizacja pokoi dziecięcych w domu dziecka w Płocku
 • Malowanie pokoi w Domu Samotnej Matki w Warszawie
 • Remont łazienki w Domu Dziecka w Warszawie
 • Modernizacja i remont domu rodziny wielodzietnej z gminy Klembów
 • Modernizacja i remont domu rodziny wielodzietnej z gminy Brwinów
 • Wymiana okien w domu rodziny wielodzietnej z Gdańska
 • Remont łazienki w domu rodziny z gminy Klembów
 • Dofinansowanie remontu przedszkola publicznego w Wieruszowie
 • Dofinansowanie modernizacji świetlicy środowiskowej dla dzieci w Brwinowie
 • Dofinansowanie modernizacji Rodzinnego Domu Dziecka w Gniewie
 • Dofinansowanie modernizacji i przebudowy Rodzinnego Domu Dziecka „Iskierki” W Chojnicach
 • Przebudowa i modernizacja domu rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego dla dzieci z Jasła
 • Remont jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie
 • Malowanie pokoi w Domu Dziecka nr 1 w Warszawie, wymiana mebli

 

Pomoc materialno-rzeczowa rodzinom wielodzietnym dla ponad 80 rodzin

Ponad 80 rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej otrzymało pomoc fundacji w postaci m.in.: zakupów żywności, chemii gospodarczej, sprzętu domowego, opału na zimę, odzieży i obuwia dla dzieci.

Wparcie młodych sportowców

Oprócz powyższych projektów pomocowych fundacja wspiera młodych sportowców – piłkarzy, pływaków, koszykarzy – poprzez pomoc w sfinansowanium.in.  zakupu niezbędnego sprzętu sportowego, wyjazdów na zgrupowania i turnieje. Od trzech lat wspieramy wspaniałą inicjatywę piłkarską dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych -  Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „FUTBOLOVE TUMY” w Płocku.

Zachęcamy wszystkich do współpracy z nami i do wspierania tych, którzy są przecież najważniejsi w naszym życiu - dzieci. Pamiętajmy, że liczy się każda pomoc, nawet ta najmniejsza.

Poniżej link do strony fundacji, na której znajdują Państwo więcej szczegółowych informacji o naszej działalności wraz z numerem konta.

 

www.formikadzieciom.org.pl