Wraz z rozwojem firmy postanowiliśmy podzielić się z innymi tym, co mamy i co nam się udało. Dlatego w kwietniu 2014 powstała fundacja Formika Dzieciom.

 

Głównym jej celem jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomagamy jednak w sposób mądry – naszym celem jest wyrównanie ich szans w życiu i przygotowanie do dorosłego życia tak, aby mogli sobie w przyszłości poradzić sami. Fundacja wspomaga też takie jednostki organizacyjne jak domy dziecka, świetlice środowiskowe, domy samotnych matek, szkoły i przedszkola.

 

Po dwóch latach działalności w listopadzie 2016 oku - otrzymaliśmy  statut OPP  - Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Wszyscy podatnicy mogą przekazać naszej organizacji swoje 1,5% podatku. Przekaż nam swoje 1,5% 

Kliknij w link i zobacz komu możesz pomóc. Każda złotówka się liczy! https://www.formikadzieciom.org.pl/wesprzyj-nas

W ciągu 10 lat działalności fundacji:

Wyjazdy wakacyjne dla naszych podopiecznych

870 dzieci skorzystało z opłacanych przez fundację w całości lub częściowo wyjazdów letnich, zimowych, wycieczek szkolnych, obozów, kolonii i półkolonii. Fundacja finansuje wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym, rodzin zastępczych, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, organizacji kościelnych czy klubów sportowych.

Obiady dla dzieci

W sumie 690 dzieci z bieszczadzkich szkół otrzymało od nas dofinasowanie obiadu szkolnego.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Blisko 600 dzieciaków tych młodszych i tych starszych dzięki naszemu wsparciu skorzystało z udziału w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, plastyka, lekcje śpiewu, nauka gry na fortepianie, zajęcia tenisowe, szachy, reedukacja, terapia psychologiczna, zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych, judo, zajęcia taneczne, sportowe

Wyprawki szkolne dla dzieci

Wyprawki szkolne w postaci przyborów szkolnych, plecaków czy podręczników otrzymało od nas 210 dzieci.

Projekty remontowo-modernizacyjne

Fundacja zrealizowała 27 projektów remontowo-modernizacyjnych poprzez całościowe lub częściowe sfinansowanie robót budowlanych i wyposażenia wnętrz.

 • Modernizacja pokoi dziecięcych w domu dziecka w Płocku
 • Malowanie pokoi w Domu Samotnej Matki w Warszawie
 • Remont łazienki w Domu Dziecka w Warszawie
 • Modernizacja i remont domu rodziny wielodzietnej z gminy Klembów
 • Modernizacja i remont domu rodziny wielodzietnej z gminy Brwinów
 • Wymiana okien w domu rodziny wielodzietnej z Gdańska
 • Remont łazienki w domu rodziny z gminy Klembów
 • Dofinansowanie remontu przedszkola publicznego w Wieruszowie
 • Dofinansowanie modernizacji świetlicy środowiskowej dla dzieci w Brwinowie
 • Dofinansowanie modernizacji Rodzinnego Domu Dziecka w Gniewie
 • Dofinansowanie modernizacji i przebudowy Rodzinnego Domu Dziecka „Iskierki” W Chojnicach
 • Przebudowa i modernizacja domu rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego dla dzieci z Jasła
 • Remont jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie
 • Malowanie pokoi w Domu Dziecka nr 1 w Warszawie, wymiana mebli
 • Remont i modernizacja domu jednorodzinnego dla rodziny z Ostrówka
 • Remont mieszkania dla rodziny zastępczej z okolic Wałbrzycha
 • Dofinansowanie do budowy przedszkola w Jarosławiu
 • Dofinansowanie do modernizacji poddasza dla rodziny zastępczej
 • Remont mieszkania dla samotnej mamy z dzieckiem w Zabrzu
 • Remont i wyposażenie mieszkania dla samotnej mamy z dzieckiem w Brwinowie
 • Dofinansowanie do remontu mieszkania dla rodziny w potrzebie z okolic Kościerzyny
 • Budowa nowego boiska dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu
 • Remont i wyposażenie łazienki dla mam z Domu Samotnej Matki w Zgorzelcu
 • Malowanie pokoi w domu dziecka w Pruszkowie (akcja wolontariatu pracowniczego)
 • Instalacja centralnego ogrzewania i wymiana okien w domu rodziny w potrzebie
 • Dofinansowanie remontu i wyosażenia placówki wsparcia dziennego "Stacja Drzewko" w Warszawie
 • Sifnansowanie zakupu materiałów budowlanych do remontu i modernizacji budynku pod przyszły rodzinny dom dziecka na Warmii.

Wsparcie rodzin wielodzietnych

Blisko 200 rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej otrzymało pomoc fundacji w postaci m.in.: zakupów żywności, chemii gospodarczej, sprzętu domowego, opału na zimę, odzieży i obuwia dla dzieci.

Projekt Power4Future

W październiku 2022 rozpoczęliśmy realizację I edycji Programu Stypendialnego dla młodych "Power4Future". Jest on skierowany do młodych ludzi w wieku 17+ oraz studentów do 26 roku życia - z rodzin zastępczych, domów dziecka, podopiecznych świetlic środowiskowych oraz młodzieży usamodzielniającej się. Uczestnikom programu oferujemy profesjonalne wsparcie w postaci konsultacji Kompas Kariery z diagnozą potencjału, udziału w warsztatach kompetencyjnych oraz mentoringu i możliwości zrealizowania indywidualnego programu rozwoju dla każdego uczestnika (stypendium edukacyjno-rozwojowe w postaci sfinansowania kursu, zajęć, studiów itp.) 

Zachęcamy wszystkich do współpracy z nami i do wspierania tych, którzy są przecież najważniejsi w naszym życiu - dzieci. Pamiętajmy, że liczy się każda pomoc, nawet ta najmniejsza.

 

Wszystkie informacje o działaniach  fundacji znajdziecie Państwo na stronie

www.formikadzieciom.org.pl

i w mediach społecznościowych: