Wraz z rozwojem firmy postanowiliśmy podzielić się z innymi tym, co mamy i co nam się udało.

Dlatego w kwietniu 2014 powstała fundacja Formika Dzieciom.

 

Głównym jej celem jest niesienie pomocy dzieciom, młodzieży i ich rodzinom, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Pomagamy jednak w sposób mądry – naszym celem jest wyrównanie ich szans w życiu i przygotowanie do dorosłego życia tak, aby mogli sobie w przyszłości poradzić sami. Fundacja wspomaga też takie jednostki organizacyjne jak domy dziecka, świetlice środowiskowe, domy samotnych matek, szkoły i przedszkola.

 

Po dwóch latach działalności w listopadzie 2016 oku - otrzymaliśmy  statut OPP  - Organizacji Pożytku Publicznego.

 

Wszyscy podatnicy mogą przekazać naszej organizacji swój 1% podatku. Przekaż nam swój 1%

Kliknij w link i zobacz komu możesz pomóc. Każda złotówka się liczy! https://www.formikadzieciom.org.pl/wesprzyj-nas

W ciągu 7 lat działalności fundacji:

Wyjazdy wakacyjne dla 738 dzieci

738 dzieci skorzystało z opłacanych przez fundację w całości lub częściowo wyjazdów letnich, zimowych, wycieczek szkolnych, obozów, kolonii i półkolonii.  Fundacja finansuje wypoczynek dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym, rodzin zastępczych, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, organizacji kościelnych.

Dofinansowanie obiadów dla dzieci z bieszczadzkich szkół

W sumie 638 dzieci z bieszczadzkich szkół otrzymało od nas dofinasowanie obiadu szkolnego.

Zajęcia dodatkowe dla dzieci

Już 493 dzieciaków tych młodszych i tych starszych dzięki naszemu wsparciu skorzystało z udziału w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych takich jak: język angielski, plastyka, lekcje śpiewu, nauka gry na fortepianie, zajęcia tenisowe, szachy, reedukacja, terapia psychologiczna, zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, trening umiejętności społecznych, judo, zajęcia taneczne.

Wyprawki szkolne dla 155 dzieci

Wyprawki szkolne w postaci przyborów szkolnych, plecaków czy podręczników otrzymało od nas 155 dzieci.

22 projekty remontowo-modernizacyjne

Fundacja zrealizowała 22 projekty remontowo-modernizacyjne poprzez całościowe lub częściowe sfinansowanie robót budowlanych i wyposażenia wnętrz.

 • Modernizacja pokoi dziecięcych w domu dziecka w Płocku
 • Malowanie pokoi w Domu Samotnej Matki w Warszawie
 • Remont łazienki w Domu Dziecka w Warszawie
 • Modernizacja i remont domu rodziny wielodzietnej z gminy Klembów
 • Modernizacja i remont domu rodziny wielodzietnej z gminy Brwinów
 • Wymiana okien w domu rodziny wielodzietnej z Gdańska
 • Remont łazienki w domu rodziny z gminy Klembów
 • Dofinansowanie remontu przedszkola publicznego w Wieruszowie
 • Dofinansowanie modernizacji świetlicy środowiskowej dla dzieci w Brwinowie
 • Dofinansowanie modernizacji Rodzinnego Domu Dziecka w Gniewie
 • Dofinansowanie modernizacji i przebudowy Rodzinnego Domu Dziecka „Iskierki” W Chojnicach
 • Przebudowa i modernizacja domu rodziny zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia opiekuńczego dla dzieci z Jasła
 • Remont jadalni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Baczkowie
 • Malowanie pokoi w Domu Dziecka nr 1 w Warszawie, wymiana mebli
 • Remont i modernizacja domu jednorodzinnego dla rodziny z Ostrówka
 • Remont mieszkania dla rodziny zastępczej z okolic Wałbrzycha
 • Dofinansowanie do budowy przedszkola w Jarosławiu
 • Dofinansowanie do modernizacji poddasza dla rodziny zastępczej
 • Remont mieszkania dla samotnej mamy z dzieckiem w Zabrzu
 • Remont i wyposażenie mieszkania dla samotnej mamy z dzieckiem w Brwinowie
 • Dofinansowanie do remontu mieszkania dla rodziny w potrzebie z okolic Kościerzyny
 • Budowa nowego boiska dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu

Pomoc materialno-rzeczowa rodzinom wielodzietnym

112 rodzin wielodzietnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej czy życiowej otrzymało pomoc fundacji w postaci m.in.: zakupów żywności, chemii gospodarczej, sprzętu domowego, opału na zimę, odzieży i obuwia dla dzieci.

Wparcie młodych sportowców

Oprócz powyższych projektów pomocowych fundacja wspiera młodych sportowców – piłkarzy, pływaków, koszykarzy – poprzez pomoc w sfinansowanium.in.  zakupu niezbędnego sprzętu sportowego, wyjazdów na zgrupowania i turnieje. Od pięciu lat wspieramy wspaniałą inicjatywę piłkarską dla dzieci z ośrodków opiekuńczo-wychowawczych -  Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „FUTBOLOVE TUMY” w Płocku.

Zachęcamy wszystkich do współpracy z nami i do wspierania tych, którzy są przecież najważniejsi w naszym życiu - dzieci. Pamiętajmy, że liczy się każda pomoc, nawet ta najmniejsza.

 

Wszystkie informacje o działaniach  fundacji znajdziecie Państwo na stronie

www.formikadzieciom.org.pl

i w mediach społecznościowych: